2018 m.

3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

5. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

____________________________________________________________________________________________________

PUSMEČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

5. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

____________________________________________________________________________________________________

9 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

5. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

____________________________________________________________________________________________________

 2018 M. METINĖS ATASKAITOS

1. 2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2. 2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA