PASLAUGOS

SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centras (įstaigos kodas 188213440) išnuomoja viešo konkurso tvarka 5 (penkių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui, Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Krekenavos kultūros centro (juridinio asmens kodas 188213440) patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 6697-0036-9018), esančio Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. 54,10 kv. m patalpas (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pažymėtas indeksais: 1/16 – 9,56 kv. m, 1/17 – 10,92 kv. m, 1/21 – 10,98 kv. m, 2/8 –22,64 kv. m.) administracinei, paslaugų ar komercinei veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 2,20 Eur per mėnesį už kv. m. Nuomos mokestis bus indeksuojamas kartą per metus. Patalpos bus išnuomojamos nuo 2023 m. sausio 10 d.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ, ESANČIŲ BIRUTĖS A. 1, KREKENAVOS MSTL., PANEVĖŽIO R. NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška dalyvauti konkurse.
  2. Siūlomas konkretus mėnesinis turto nuompinigių dydis.
  3. Siūlomas konkretus metinis turto nuompinigių dydis.

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centro (kodas 188213440) sąskaitą Nr. LT245011000014000449, banko kodas 50110, esančią Panevėžio kredito unijoje, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį  už 3 mėnesius.

Dalyvauti  turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo  2022 m. gruodžio 12 d. iki gruodžio 20 d. 12 val., adresu Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. Atsakingas asmuo –  vyriausioji buhalterė Violeta Stalgaitienė.

Komisijos posėdis vyks 2022 m. gruodžio 20 d. 13 val. Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centre. Informacija teikiama tel. 8 45 59 31 28, el. p. krekenavoskc@gmail.com

PARAISKA (pildymui)

 

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ NUOMOS ĮKAINIAI