2014m.

  I KETVIRTIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II KETVIRTIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III KETVIRTIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.FINANSAVIMO SUMOS

4. III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV KETVIRTIS

2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS