Veiklos sritys

KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS SRITYS

  • Etninės kultūros sklaida, senųjų kultūros tradicijų ir papročių populiarinimas;
  • Mėgėjų meno kolektyvų veiklos organizavimas, dalyvavimas vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
  • Pramoginių, edukacinius ir kitų renginių organizavimas;
  • Vaikų ir jaunimo užimtumas, meninis ugdymas;
  • Profesionaliojo meno sklaida;
  • Sociokultūrinių bendruomenės poreikių tenkinimas;
  • Meninio ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas;
  • Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas.