TEATRAS

Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras susibūrė daugiau nei prieš 15 metų. Bendruomenė teatrą pakrikštijo „Avilio“ vardu, nes krekenaviškiai teatro įkūrėją ir režisierę Zofiją Lindušienę geriau pažinojo kaip „Bitutę“. Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „Avilys“ išsiskiria tuo, kad dažniausiai vaidina labai gyvybingus „savus spektalius“, kuriems scenarijus rašo šio teatro artistas Remigijus Paciukonis, paprastai atliekantis spektakliuose pagrindinius vaidmenis. Jau pastatyti trys jo sukurti spektakliai: „Loterija“, „Ko vėjas neįpūtė“, „Nei velnias, nei gegutė“.

Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „Avilys” ir Žibartonių padalinio mėgėjų teatras  „Fantazija”, suvieniję savo kūrybines jėgas, puikiai pasirodė Lietuvos dainų šventėje 2014 metais „ČIA MANO NAMAI” teatro dienoje „DYVŲ DYVAI“. Šalies mėgėjų teatrų šventėje Utenoje „Aviliui”  įteiktas diplomas nominacijoje „Ryškiausias kaimo teatrinės kultūros skleidėjas“.

Kolektyvo nariai:

Remigijus Paciukonis: Man teatras – saviraiškos būdas. Iš pradžių buvo įdomu išbandyti save, o ilgainiui pasidarė „priklausomybė“.“

Dalia Mikalauskienė: Man teatras – hobis. Neįsivaizduoju savo gyvenimo be teatro.“

Vilija Zlobina: „Dabar man teatras – gyvenimo būdas. Teatras man suteikia laisvę visomis prasmėmis.“

Elytė Gugevičienė: „Man teatras – sielos veidrodis. Dalyvauju jo veikloje, kad pamatyčiau visas slapčiausias savo kerteles.“

Rolandas Ulis: „Man teatras – laisvė. Čia praleistas laikas – pats gražiausias ir prasmingiausias.“

Jūratė Januškienė: „Man teatras – kaip geri lūpų dažai, kuriais norisi dažytis ir negaliu nusivalyti“.

Juozas Gugevičius: „Man teatras – jaunystės eleksyras. Galimybė parodyti save, pasižiūrėti į kitus (-as).“

teatras

Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „AVILYS“

—————————————————————————————————————————————————-

Teatro vadovė MIRANDA VAITKEVIČIENĖ

Tel. 861647723  El.paštas  mirandux12@gmail.com

—————————————————————————————————————————————————–

Krekenavos kultūros centro Žibartonių padalinio mėgėjų teatras „Fantazija“ susibūrė 2010 m. Šiam kolektyvui nuo teatro įsikūrimo pradžios vadovauja Audronė Paškevičienė. Pirmas pastatytas spektaklis – G. Semėnienės ir A. Surdokienės „Susitaikė“, kuris buvo parodytas net 27 kartus. Kolektyvas „Fantazija“ kartu su Krekenavos kultūros centro kolektyvu „Avilys“ dalyvavo Vilniuje,  Dainų šventės teatro dienoje „DYVŲ DYVAI“. Kolektyvas yra labai kūrybingas, draugiškas, aktyviai dalyvaujantis Žibartonių bendruomenės veikloje. „Fantazija” mielai sutiks atvykti ir parodyti savo programą ne tik Panevėžio rajone, bet ir už jo ribų. Didelio žiūrovų dėmesio susilaukia ir „Parodijų“ teatras. Šiuo metu mėgėjų teatro veikloje dalyvauja 14 aktorių.

geras geras

Krekenavos kultūros centro Žibartonių padalinio mėgėjų teatras „FANTAZIJA“

 

is bedos

Krekenavos kultūros centro Žibartonių padalinio „PARODIJŲ“ teatras

————————————————————————————————————————————————-

Teatro vadovė AUDRONĖ PAŠKEVIČIENĖ

Tel. 861463593  El.paštas pask.audrone@gmail.com

————————————————————————————————————————————————–