TEATRAS

       Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras susikūrė 2000 m. Vadovaujami režisierės Zofijos Lindušienės, teatro mylėtojai: Jūratė Januškienė, Rolandas Ulis, Vilija Zlobina, Miranda Vaitkevičienė, Petras Valikonis  pastatė R. Kašausko pjesę „Vaiduokliai vienkiemyje“. Sekančiais metais (2001) – nauja premjera. J. Žemaitės „Apsiriko“. Jau po pirmos premjeros teatras surado savo žiūrovą ne tik Panevėžio rajone, bet ir už jo ribų. Į kolektyvą atėjus naujiems nariams,- Upytės linų muziejaus vadovei Daliai Mikalauskienei ir Remigijui Paciukoniui,- teatras pastatė J. Žemaitės pjesę „Trys mylimos“. Šią pjesę įvairiuose Lietuvos kaimuose ir miesteliuose Krekenavos mėgėjų teatras suvaidino net 58 kartus.

         2005 metais kolektyvas sugalvojo pasivadinti „Avilio“ vardu, nes tuometinę teatro režisierę krekenaviečiai pažinojo kaip „Bitutę“. Tąkart krikštatėviai,- Panevėžio rajono vicemeras V. R. Gritėnas ir Krekenavos bendruomenės pirmininkė S. Rudienė,- sakė: „…jei bitutė gerai dūzgia, tai ir visas avilys gerai medų neša“.

          Ir „nešė“… Beieškant naujų idėjų spektakliams, R. Paciukoniui gimė mintis pačiam sukurti scenarijų spektakliui. Taip scenoje atsirado „Loterija“, „Nei velnias, nei gegutė…“ ir „Ko vėjas neįpūtė“. Nuo pat susikūrimo teatras organizuoja mėgėjų teatrų šventę „Anoj pusėj Krekenavos“, skirtą tarptautinei teatro dienai. Taip susiklostė tradicija šios šventės metu žiūrovams kasmet pristatyti naują „Avilio“ premjerą. Teatro 10-mečio jubiliejui 2010 m. kovo 27 dieną kolektyvas suvaidino K. Sajos „Šventežerį“. Prie kolektyvo prisijungė puiki šeima: Elytė ir Juozas Gugevičiai, Su šiuo spektakliu teatras dalyvavo regioninėje mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Pastogė“ Skapiškyje.

            Nuo 2012 m. teatrui vadovauja kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė (pati teatre vaidina nuo jo susikūrimo. Naujai perstatytas J. Žemaitės „Tris mylimas“ (režisierė M. Vaitkevičienė) žiūrovai vėl išvydo 2012 m. regioninėje mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ Paįstryje. Lietuvos liaudies kultūros centras 2014 m. kolektyvui įteikė diplomą nominacijoje „Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas“. Tai suteikė aktoriams pasitikėjimo savimi ir užsispyrimo siekti geresnių rezultatų.

             O kiek rūpestėlio, vėliau ir džiaugsmo kolektyvui sukėlė Kristijonas Donelaitis ir jo poemos „Metai“ „Pavasario linksmybės“… Šiam projektui susijungė du Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatrai: „Avilys“ ir Žibartonių padalinio „Fantazija“. Jungtis buvo sėkminga ir 2014 m. jungtinis teatras dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“.

              Praūžus dainų šventei, jau atsinaujinusiu teatro sąstatu, kolektyvas ėmėsi repetuoti Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės komediją „Pinigėliai“. Spektaklio ištraukos pristatymas buvo 2015 metų kovo 21 dieną, o premjera 2016 metų kovo 20 dieną. Tų pačių metų rudenį kolektyvo nariams kilo mintis pastatyti spektaklį vaikams. Ir taip Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje nauja „Avilio“ premjera – V. Kupšio pasaka visai šeimai „Ledinuko Kalėdos“. Du metus Lietuvos kaimuose ir miesteliuose dovanojom vaikams Kalėdų džiaugsmą su šiuo spektakliu, 2018 m. naujas spektaklis vaikams, linksma pasaka pagal V. Kupšį „Keisti Kalėdų seneliai“ su dviem naujais kolektyvo nariais: Sandra Kaušakiene ir Sauliumi Laučka. Neliko pamiršti ir suaugusieji, tais pačiais metais žiūrovai išvydo Ritos Venskūnienės dramą „Baltakojė“. Šį scenarijų autorė parašė specialiai mūsų teatrui.

            Šiuo metu po kaimus ir miestelius teatras gastroliuoja net su trimis spektakliais. Didžioji dauguma savaitgalių ir švenčių praeina vaidinant festivaliuose, bendruomenių šventėse. Mes ne tik mėgėjų teatras, mes – teatrinė šeima.

Laukiame Jūsų mūsų spektakliuose!

Geros nuotaikos linkėdami: Dalia, Vilė, Elytė, Jūratė, Sandra, Saulius, Rolandas, Juozas ir Miranda.

Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „AVILYS“

Pastatyti spektakliai:

J. Žemaitės komedija „Trys mylimos“

K. Sajos „Šventežeris“

R. Paciukonio komedija „Ko vėjas neįpūtė“

Kristijono Donelaičio „Pavasario linksmybės“

V. Kupšio pasaka visai šeimai „Ledinuko Kalėdos“

Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės komedija „Pinigėliai“

V. Kupšio pasaka visai šeimai „Keisti kalėdų seneliai“

R. Venskūnienės drama „Baltakojė“


Teatro vadovė MIRANDA UOGELĖ

Tel.nr. +370 616 47 723  el.paštas  mirandux12@gmail.com