2016m.

I KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.FINANSAVIMO SUMOS

4. I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

________________________________________________________________________________________________________________________

II KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. II KETVIČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

________________________________________________________________________________________________________________________

III KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.FINANSAVIMO SUMOS

4.III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

________________________________________________________________________________________________________________________

IV KETVIRTIS

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS