2022 m.

2022 M. METINĖS FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2022 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2022 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

FINANSŲ BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS

AŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

6 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

FINANSŲ BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

FINANSŲ BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO SUMOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA