APIE MUS

Krekenavos kultūros centras yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti du teritorinius padalinius: Žibartonių ir Naujarodžių. Centro veiklos pobūdis – poilsio organizavimas, kultūrinė veikla, neformalus švietimas.
Krekenavos kultūros centro misija – etnokultūros ir krašto tradicijų puoselėjimas, mėgėjiško ir profesionalaus meno sklaida.
Krekenavos kultūros centro vizi
ja – tapti patraukliu ir šiuolaikišku Krekenavos krašto visuomenės kultūrinio švietimo centru.

20150324_143212