KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO NAUJARODŽIŲ PADALINYS

Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinys įsikūrė 1986m. Šios įstaigos įkūrimo iniciatoriumi buvo tuomet veikusio Naujarodžių tarybinio ūkio direktorius K. Glinskis.

Svarbiausios šios įstaigos veiklos funkcijos yra saugoti ir puoselėti savo krašto etinę kultūrą ir vietos tradicijas, sudaryti sąlygas kiekvienam gyventojui pagal gebėjimus dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Giliausias tradicijas turi kaimo žmonių pamėgtos Užgavėnių ir Joninių šventės, kraštiečių šventė „Škaplierinės atlaidai Rodų koplyčioje-mauzoliejuje“, folkloro ansamblių šventė „Oi, užkilokit vartelius“. Per šias šventes į Naujarodžius susirenka ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš aplinkinių miestelių.

             

Kviečiame į „Močiutės seklyčią“

Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinio vadovė Stanislava Glemžienė kartu su jaunimo klubu „Tornado“ 2009 metais vykdė projektą – ekspediciją „Protėvių takais“. Aplankyta 11 Krekenavos seniūnijos kaimų, 6 vienkiemiai, nueita daugiau nei 50 kilometrų, pakalbinta per 20 senųjų gyventojų. Visur ekspedicijos dalyvius žmonės labai maloniai priėmė, daug pasakojo, mielai bendravo, rodė savo įvairius rankdarbius, senovinius rakandus.

Labai džiaugiamės šia ekspedicija, nes šiandien 5 aplankyti kaimai jau išnykę, ištuštėjo ir vienkiemiai, tik vėjas tranko senas langines į irstančias namų sienas, o ir dauguma kalbintų žmonių jau iškeliavę Anapilin… Liko užrašyti pasakojimai, dainos, nuotraukos, dovanoti buities rakandai, rankdarbiai ir kalbintų žmonių šiluma.

Štai aplankyta Čiūrų kaime gyvenusi Stasė Nefienė pasakojo, kaip ji tarnavo pas ponus ir viena labai gera ponia už gerą darbą padovanojo Staselei stalinę lempą.

Vėliau pašnekovė dar atrado liktarną

ir šias dvi senovines pasišvietimo priemones padovanojo ekspedicijos dalyviams. Po apsilankymo S. Nefienės sodyboje ir gautų dovanų kilo mintis rinkti senovinius rakandus ir Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinyje įkurti „Močiutės seklyčią“, kur būtų eksponuojamos visos surinktos dovanos, rengiamos nedidelės šventės, etniniai renginiai.

Ir prasidėjo eksponatų paieška po visas Krekenavos seniūnijos apylinkes. Kas tik ką rasdavo savo namuose ar pas kaimynus užmatydavo, vis nešė į būsimą „Močiutės seklyčią“.

Kraičių skrynią

ir puodynę su ąselėmis

padovanojo buvusi istorijos mokytoja Aldona Juozapaitienė iš Krekenavos. Kiek vėliau mokytoja surado ir naščius vandeniui nešti

Linų bruktuves

padovanojo Brigita Lukoševičiūtė iš Švenčiuliškio kaimo (Krekenavos seniūnija).

Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinio vadovė Stanislava Glemžienė kadaise Margionių kaime (Krekenavos seniūnija) nusipirko sodybą, joje rado anksčiau gyvenusių žmonių paliktus daiktus: ližę duonai pašauti į pečių

rėtį miltams sijoti

o etažerę knygoms sudėti

atsivežė iš savo tėviškės Griežinėlių kaime, Anykščių rajone. Visus šiuos daiktus Staselė taip pat perdavė „Močiutės seklyčiai“.

Verpimo ratelį

padovanojo Gėnė Plėštytė iš Užliaušių kaimo (Krekenavos seniūnija).

Muštokę sviestui mušti

parsinešėme iš Vincentos Striškienės, gyvenančios Naujarodžių kaime.

Pats vertingiausias „Močiutės seklyčios“ eksponatas – šimtametė lova

ją mums padovanojo Janina Juškienė iš Naujarodžių kaimo. Ši lova priklausė Janinos tėvui Adolfui Čiūrui. Ją Adolfas gavo iš savo tėvų per vestuves pasogai. Į Naujarodžius pas Janiną lova atvažiavo iš Baibokėlių kaimo (Krekenavos seniūnija). Šioje lovoje Janinai gimė dvynukai Alvydas ir Rimvydas.

Stalą,

kurio mums labai trūko, padovanojo Rolandas Ulis iš Krekenavos mstl.

Klumpę,

išdrožtą iš ąžuolo, padovanojo būsimasis skulptorius Žygimantas Navikas iš Krekenavos mstl.

Puodynę,

ir rankšluostį

atidavė Vitalija Meškauskaitė iš Naujarodžių kaimo.

Keletą rankšluosčių padovanojo Regina Vaičikonienė iš Panevėžio, tai jos mamos Stasės Šližauskaitės, gyvenusios Šimonių kaime, Kupiškio rajone, austi rankšluosčiai.

Pintas krepšelis

ir ąsotis

į „Močiutės seklyčią“ atkeliavo iš Janinos Lukoševičienės namų. Janina gyvena Švenčiuliškio kaime (Krekenavos seniūnija). Pati Janina labai daug prisidėjo prie „Močiutės seklyčios“ eksponatų paruošimo ir išdėstymo.

Rumbę drabužiams plauti

padovanojo tuometinio Naujarodžių padalinio moterų ansamblio dainininkė Zita Vainauskienė.

Kočėlas ir bruklė – lyginimo įrankiai,

su kuriais lygindavo lininius rankšluosčius, linines paklodes. Tai dovana folkloro dainininkės iš Naujarodžių kaimo Joanos Krikščiūnienės. Joana „Močiutės seklyčiai“ padovanojo ir geldą,

kurioje mama užmaišydavo pyragus. Ir šiandien Joana sakosi jaučianti burnoje mamos keptų pyragų skonį, užuodžianti šviežių pyragų kvapą.

Lenta ir kočėlas tešlai kočioti

tai dovana, kurią atvežė Krekenavos kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė. Šiuos rakandus Miranda rado pas savo mamą Aldoną Bronę Simaitytę, o ši juos paveldėjo iš savo močiutės, gyvenusios Prievačkos kaime, Naujamiesčio seniūnijoje. Aldona Bronė prisiminė, kiek daug jai tekdavo tešlos iškočioti ir skrylių pridaryti, kad jais pavaišintų atvykusius svečius, nes šeima gyveno skurdžiai ir skryliai būdavo prabangus patiekalas, kuriuo vaišindavo tik svečius, namiškiams jų dažnai ir nelikdavo.

Daug įvairiausių daiktų iš savo tėviškės „Močiutės seklyčiai“ padovanojo Julius Čiūras iš Čiūrų kaimo (Krekenavos seniūnija): verpimo ratelį,

žarijomis kaitinamą prosą,

šventus paveikslus,

senovines kėdes,

medinius paveikslėlius.

Labai džiaugiamės visomis dovanomis. Nemažai dar liko nepaminėtų ir neeksponuotų daiktų, nes pritrūkom duomenų ir vietos. Šiuo metu ruošiamos papildomos patalpos, renkami duomenys apie turimus daiktus, kad galėtume kuo daugiau surinktų senovinių rakandų ir rankdarbių eksponuoti. Tikimės, kad gavę pritarimą „Kultūros paso“ paslaugoms teikti, galėsime „Močiutės seklyčioje“ ne tik šventes ir etninius renginius organizuoti, bet ir vesti edukacijas mokiniams. O kol kas kviečiame pasidairyti po „Močiutės seklyčią“ virtualiai arba gyvai, atvažiavus į Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinį adresu Naujarodžių g. 6, Naujarodžių k., Panevėžio r.

 

—————————————————————————————————————————————————

Krekenavos kultūros centro Naujarodžių padalinys

Padalinio vadovė Sigita Čekavičienė

Tel.   +370 614 17218

—————————————————————————————————————————————————