2015m.

II KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2, VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

___________________________________________________________________________________________________________________

III KETVIRTIS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_____________________________________________________________________________________________________________________

IV KETVIRTIS

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS