PROJEKTAI

Neformaliojo vaikų švietimo programa – Šokio studija „Mažoretės“ Krekenavos kultūros
centre pradėta vykdyti nuo 2019 metų. Kadangi ši veikla pasiteisino, tai buvo pratęsta ir 2020
metais. Programos vaikai buvo paskirstyti į dvi grupes, nes jų skaičius viršijo leistiną 20 vaikų
grupėje skaičių.
Nuo 2021 m. vasario mėnesio kultūros centre toliau tęsiama ir vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa – Šokio studija „Mažoretės“.
Programos paskirtis – mokytis maršinių šokių tinkančių eitynėms, pritariant pučiamųjų
orkestro muzikai bei šou šokių, tinkančių šokti pagal pučiamųjų orkestrų atliekamus kūrinius ir
pagal kitų instrumentų atliekamas melodijas. Šios programos metu mokoma šokio pagrindų,
kolektyviai kurti šokio kompozicijas, žygiavimo pagal pučiamųjų orkestrų muziką ir sportinio,
šiuolaikinio bei klasikinio šokio pradmenų. Šokio metu naudojama šokėjų prie pučiamųjų
orkestrų atributika: pomponai, kaspinai, lazdelės, vėliavos, būgneliai.
Šią NVŠ programą lanko 21 mergaitė, kurių amžius nuo 7 iki 18 metų. Karantino metu
veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.

 

ŠEŠTADIENINĖ ETNOKULTŪRINĖ MOKYKLA VAIKAMS IR JAUNIMUI

 

Tai vienintelė tokio tipo mokykla Aukštaitijos regione. Šios etnomokyklos siekis per neformalųjį ugdymą atskleisti lietuvių tradicinę kultūrą. Kiekvienais metais organizuojamos pavasario (sausis-gegužė) ir rudens (rugsėjis-gruodis) sesijos. Vasaros atostogų metu rengiama Dienos stovykla „Sukis laiko rate“. Šiuo projektu siekiama, kad šioje mokykloje aktyviai dalyvautų ne tik Krekenavos miestelio vaikai bei jaunuoliai, bet ir aplinkinių gyvenviečių (Linkaučių, Žibartonių, Naujarodžių). Visi norintys gali susipažinti su Aukštaičių tradicijomis, papročiais ir etnomuzika, kuriais siekiama išsaugoti šeimos, darbo, kalendorines, bendruomenės tradicijas, skatinamas jų tęstinumas ir vietos savitumą puoselėjanti veikla. Dėmesys tautiniam kostiumui, tautodailei labiausiai atsiskleidžia amatų dirbtuvėse. Edukacinių programų metu  pristatomas tradicinis lietuvių kalendorius su pagrindinėmis tradicinėmis lietuvių šventėmis (Trimis Karaliai, Užgavėnėmis, Velykomis, Atvelykiu, Joninėmis, Žolinėmis, Vėlinėmis, Kūčiomis, Kalėdomis ir kt.), jų papročiais bei išskirtiniais amatais (linininkystė, kalvystė, audimas, vytelių pynimas, molio žiedimas ir lipdymas bei kt.). Etnokultūrinių kūrybinių dirbtuvių metu, Krekenavos miestelyje gyvuojančio folkloro ansamblio „Lokauša“ pagalba vaikai ir jaunimas tiria tradicinį lietuvių folklorą, tautosaką bei papročius,  siekia pažinti gyvąją šio krašto tradiciją. Etnomuzikos dirbtuvėse mokomasi tradicinio muzikavimo (kanklėmis, skudučiais, lumzdeliais, ragais, armonika) bei tradicinio dainavimo (sutartinių, aukštaitiškų bei kitų regionų liaudies dainų).

Kūrybinėse dirbtuvėse (praktiniai užsiėmimai) veikia tradicinių amatų mokymai, kuriuose tautodailininkai pristato savo amatus bei leidžia juos išbandyti. Kiekvienais metais vyksta tradiciniais tapę užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamyba, Kiaušinių marginimas, Joninių ir Žolinių vainikų pynimas, Kalėdinių žaisliukų gamyba ir kt.

Tai etnokultūrinis projektas, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio rajono savivaldybė.

Kūrybinė-pažintinė stovykla „Grok, šok ir dainuok“

2021 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Raubonių kaimo turizmo sodyboje (Pasvalio r.) vyko Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuoto projekto Kūrybinė-pažintinė stovykla „Grok, šok ir dainuok“.

Keturias dienas jaunieji Aukštaitijos regiono meno mėgėjai suvažiavę į Raubonių kaimo turizmo sodybą leido laiką edukacijose, išvykose, repeticijose, meistriškumo pamokose. Aplankyta Biržų pilis, linksmai sužaistas „Monteball“, papildytas žinių bagažas edukacijose „Vilnos kelias“, „Policininkų kasdienybė. Narkotikų žala“, „Žolinių šventimo tradicijos“, stebėta jaunųjų chemikų šou programa, smagiai pasitaškyta putose, išbandyta kaimiška pirtis. Tai tik linksmoji stovyklos dalis. Be visų pramogų, stovyklos dalyviai turėjo ir daug darbo, nes ruošė koncertinę programą „Po Maironio liepom“ Didžiųjų Žolinės atlaidų pakermošiui Krekenavoje. Kiekvieną dieną vyko repeticijos ir individualios meistriškumo pamokos su Lietuvos ir užsienio muzikantais, atlikėjais. Savo patirtimi ir žiniomis su stovyklos  dalyviais dalinosi: Piet Visser, Hielke Visser, Marius Šinkūnas, Indrė Jonaitytė, Mindaugas Akelis, Remigijus Vilys, Ugnė Zanevičiūtė-Audejeva, Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Onutė Kolobovaitė. Intensyvus darbas, kasdieninės 4-6 valandų repeticijos davė puikų rezultatą – paruošta pusantros valandos koncertinė programa „Po Maironio liepom“, kuri rugpjūčio 14 d. buvo atlikta Raubonių bendruomenei, o rugpjūčio 15 d. Krekenavoje koncerto klausėsi keli tūkstančiai į Didžiuosius Žolinės atlaidus suvažiavusių maldininkų ir miestelio svečių.

Dėkojame stovykloje dirbusiems vadovams, dėkojame atlikėjams ir visiems stovyklos „Grok, šok ir dainuok“ dalyviams. Įspūdžiai iš koncertų, linksmi nuotykiai iš stovyklos dar ilgai klaidžios interneto platybėse ir visų dalyvių prisiminimuose.