Korupcijos prevencija

 Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Krekenavos kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Krekenavos kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Telefonu: (8 45) 593 128 (darbo valandomis)

Paštu: Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centro direktorei, Birutės a. 1, 38306, Krekenavos mstl., Panevėžio rajonas

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2025 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2022-2025

KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS VEIKLOS IR ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2021 METŲ ATASKAITA

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS