PANEVĖŽIO RAJONO SUAUGUSIŲ MĖGĖJŲ TEATRO DIENA „ANOJ PUSĖJ KREKENAVOS”