XVI Panevėžio rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė-apžiūra „Anoj pusėj Krekenavos“