Suaugusių mėgėjų teatrų šventė „Anoj pusėj Krekenavos“