Šokių grupė „Gremik“ Mykolo Antanaičio gimnazijos 100 metų sukakties šventėje