2019 m.

3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS