2017M.

I KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.FINANSAVIMO SUMOS

4. I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

___________________________________________________________________________________________________________________________

II KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

___________________________________________________________________________________________________________________________

III KETVIRTIS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3. FINANSAVIMO SUMOS

4. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS