Raudondvaris

Spalio 24 dieną Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „Avilys“ išvyksta į Mažeikių rajoną, Viekšnius. Ten krekenaviečiai su R. Paciukonio komedija „Ko vėjas neįpūtė“ dalyvaus teatrų šventėje „Šnektų daug – vo kalba vėina“, skirtoje etnografinių regionų metams paminėti.
Linkime kolektyvui kuo geriausios sėkmės !